Նոր տարբերակ՝ AVC Water 4.103
Прислано Arman Harutyunyan 03/19/2012 12:43:40
Պատրաստ է AVCWater 4.103 տարբերակը

Նոր տարբերակն արդեն տեղադրված է «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲ ընկերություններում։
Կայքում գրանցված օգտվողները կարղ են բեռնել ֆայլերը «Скачать» բաժնից։

Расширенные новости
Ստեղծված է նոր հաշվետվություն՝ «Հաշիվների վերլուծություն», որն արտացոլում է առաջացած, մարված և չմարված հաշիվներն ըստ տեսակների՝ առանձնացված պարտքերի ժամկետայնությամբ՝ բնակիչ-բաժանորդների և իրավաբանակն անձանց մասով առանձին-առանձին։

Նոր տարբերակում ԻԲ1 և ԻԲ1-Ա հաշվետվություններում թվերը ցույց են տրված 1000-ներով, ինչպես նաև կատարված է կլորացում (ստորակետից հետո 2 նիշ)։